Εκπαιδευτικές Δομές στις Φυλακές - Εκδήλωση του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου