Επιστημονικό συνέδριο: "Κρήτη- Χανιά, 2016"- Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων εισηγητών


Αγαπητοί/ές φίλοι/ες, συνεργάτες & εισηγητές του συνεδρίου 
‘Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ’

μετά την ολοκλήρωση υποβολής των περιλήψεων για το συνέδριο μας,  θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και την αναταπόκρισή σας  στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή  εισηγήσεων, σύμφωνα με τις θεματικές του συνεδρίου.

Με χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε και ενημερώσουμε ότι το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης τηρώντας τη φιλοσοφία-σκοπούς και στόχους του 2ου συνεδρίου- ΕΔΕΕΚ  και συνεκτιμώντας:  την ποιότητα και το θεωρητικό, ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον των περιλήψεων που υποβλήθηκαν τον πλουραλισμό των ιδεών & την ανάγκη των ανθρώπων για ενεργητική συμμετοχή και διάλογο σε μια "Πόλη που μαθαίνει" συμπεριλαμβάνει και κάνει δεκτές όλες τις περιλήψεις που αποστάλθηκαν για το συνέδριο "Κρήτη-Χανιά 2016" . 

Σύντομα θα ενημερωθείτε με  την 3η ανακοίνωσή μας για τις επόμενες σημαντικές ημερομηνίες του συνεδρίου 

με φιλικούς χαιρετισμούς 

από τη Γραμματεία του ΕΔΕΕΚ
Μαρία Μιχαήλ