ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ»


Σκοποί του Δικτύου «Γεώργιος Ζουγανέλης» είναι η στήριξη και προώθηση του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της Χώρας, η στήριξη του Εκπαιδευτικού έργου εντός των Φυλακών και η υποστήριξη των κρατουμένων και των αποφυλακισθέντων οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης.

Μέσα για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, από το καταστατικό, ορίζονται:

1. Οργάνωση προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων, εντός και εκτός Φυλακών, μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και επιστημονικού χαρακτήρα.
2. Σύσταση ομάδων για την υλοποίηση εικαστικών, μουσικών, θεατρικών, κινηματογραφικών και κάθε είδους πνευματικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών δράσεων και εκδηλώσεων για την Εκπαίδευση, τον Γραμματισμό και την Πολιτιστική αναβάθμιση και Ψυχαγωγία των κρατουμένων.
3. Η ενθάρρυνση του εθελοντισμού και η δημιουργία εθελοντικών ομάδων και δράσεων.
4. Έκδοση εντύπων, ψηφιακών περιοδικών, βιβλίων, ψηφιακών δίσκων εικόνας και ήχου.
5. Πραγματοποίηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
6. Ψυχοκοινωνική στήριξη των Κρατουμένων και των οικογενειών τους.
7. Εκπαίδευση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων σε θέματα που αφορούν τις ομάδες στόχου.
8. Διεξαγωγή ερευνών, πραγματοποίηση συνεδρίων και εκπόνηση μελετών επί θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς της.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία δύναται να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, να συμφωνεί και να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς και να παρεμβαίνει με προτάσεις της σε κάθε ανοιχτό και δημόσιο διάλογο ο οποίος αφορά σε θέματα τα οποία άπτονται των σκοπών της.