Τελετή λήξης του Σχολικού Έτους στο Γυμνάσιο και Λύκειο του Ε.Κ.Κ.Ν.Α.
Η εκδήλωση δεν είναι ανοικτή στο κοινό.

.