Ολοκλήρωση 1ου Κύκλου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Εθελοντών του Δικτύου για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση στις Φυλακές «Γεώργιος Ζουγανέλης»